Najpopularniejsze kierunki emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

Mimo, że dane na temat bezrobocia w Polsce po 2019 roku wskazują na jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej to nadal wielu Polaków decyduje się na emigrację stałą lub pobyt czasowy za granicą. Emigracja to według ekspertów doskonały wskaźnik przedstawiający sytuację ekonomiczną oraz komfort życia w danym kraju. Nowa fala polskiej emigracji znacznie różni się od tej z czasów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Oto najpopularniejsze kierunki wyjazdów Polaków z województw Warmińsko – Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko – Pomorskie, Mazowieckie, Wielkopolskie i Lubuskie do krajów Unii Europejskiej w 2021 roku.

 Wyjazdy do Niemiec. Nadal najbardziej atrakcyjnym kierunkiem wyjazdu Polaków w celach zarobkowych pozostają Niemcy. Szacuje się, że obecnie pracuje tam około 700 000 naszych rodaków. Przewiduje się, że liczba ta znacząco wzrośnie w 2021 roku w związku z ogłoszona pandemią Covid-19 oraz Brexitem. Innym argumentem przemawiającym za emigracją właśnie do Niemiec jest różnica w poziomie płac. Płaca minimalna w Niemczech jest nadal wyższa niż średnie zarobki w Polsce. Nasi zachodni sąsiedzi są i będą najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu także ze względu na znajomość realiów życia w Niemczech i tamtejszego rynku pracy. Polacy wyjeżdżali w celach zarobkowych do Niemiec już w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Dodatkowo bliskość granicy sprawia, że mieszkańcy przygranicznych województw mogą codziennie dojechać do pracy na terenie Niemiec nie opuszczając na stałe swojego miejsca zamieszkania. Niemcy wydają się być idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi ze względu
na rozbudowany system świadczeń socjalnych, a niemiecka służba zdrowia cieszy się sporym zaufaniem
społecznym.

Wyjazdy do Holandii. Do pracy w Holandii najchętniej wyjeżdżają Polacy z północy naszego kraju. Według ostatnich danych teren Królestwa Niderlandów jest zamieszkiwany przez około 250 000 naszych rodaków.
Zainteresowanie wyjazdem w celach zarobkowych wzrasta w miesiącach wiosennych i letnich ze względu na prace
sezonowe w rolnictwie. Pracowników z Olsztyna, Giżycka, Elbląga, Bydgoszczy, Warszawy, Poznania, Gdańska czy Szczecina do Holandii przyciąga bliskość polskiej granicy, w miarę dobre zarobki i rozbudowany system socjalny. W związku z ubiegłorocznym Brexitem wielu Polaków zdecydowało się przeprowadzić nieco bliżej naszego kraju i jako miejsce swojego stałego pobytu wybrało Holandię i Niemcy. W wyjazdach pomagają agencje zatrudnienia. Wielu Polaków wyjeżdża sezonowo do Niderlandów aby odłożyć jakieś oszczędności lub spłacić długi i nie zamierza osiedlać się tam na stałe. Dodatkowo obowiązek zamelowania się występuje dopiero po 4 miesiącach. Trudno jednoznacznie opisać strukturę wykształcenia osób pracujących w Królestwie Niderlandów ponieważ jest ona silnie spolaryzowana. Najwięcej Polaków posiada wykształcenie średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące i wyższe. Około 30% pracuje jako robotnicy, przeważnie w branży budowlanej. Najczęstszymi wykonywanymi zawodami są spawacz, hydraulik, tynkarz, elektryk, mechanik, lakiernik, i kierowca. Wiele osób znajduje zatrudnienie w opiece nad starszymi, ochronie zdrowia czy w administracji.

Wyjazdy do Belgii. Belgia jest i będzie w 2021 roku jednym z najchętniej wybieranych krajów ze względu nie tylko na zarobki, ale także na swobodę w porozumiewaniu się. Belgowie używają trzech języków urzędowych, francuskiego, niemieckiego i niderlandzkiego. Porozumiewają się także w języku angielskim. Od początków powstania
Królestwa Belgijskiego w 1830 roku emigrowali tu Polacy głównie z powodów politycznych. Dopiero przystąpienie Polski do Unii Europejskiej rozpoczęło emigrację w celach zarobkowych. Obecnie liczbę Polaków pracujących i mieszkających szacuje się od 70 000 do 95 000. Około 25% z nich przyjęło obywatelstwo belgijskie. Nasi rodacy będą nadal wyjeżdżać do Belgii do pracy zarówno sezonowej w rolnictwie jak i stałej ponieważ płaca minimalna nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. W Belgii najczęściej znajdują zatrudnienie mechanicy samochodowi, magazynierzy czy opiekunowie osób starszych i dziec